Haberler

26May 2015

Türkiye’de enerji ve ısı tasarrufu bilincini artırmayı amaçlayan ve bu amaçla kamu yararına etkinlik gösteren ETADER (Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği), pahalı ve az olan enerji kaynaklarımızdan ihtiyacımız kadarını tüketmenin milli ekonomiye ve çevre korunmasına da katkı sağlayacağının altını çiziyor. Enerji Tasarrufu konusunda bilinçlenmek ve faturalar elimize ulaştığında şikâyet etmeye başlamadan önce harekete geçmek, sandığımızdan […]