P-2005 Metalik Olmayan Son Kat Boyası

Uygulanacak metal yüzeylerdeki, boya ile zemin arasında, boyanın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas ve benzer maddeler tümüyle temizlenmelidir.

Sonkat Boyası Tip Modifiye Alkid Reçinesiyle hazırlanmış, hızlı kuruyan, son kat bir  metal yüzey boyasıdır.
Sonkat Boyası Renk Siyah.Beyaz Gri İstenilen Renk
Sonkat Boyası Yoğunluk 1.25 gr/cm3 DIN 53 757
Solid miktarı % %63 ± 5 Ağırlıkça DIN 53 216
Sonkat Boyası Viskozite 120± 20 sn/20°C(DIN  4 Akış kabıyla) DIN 53 211
Kullanım yerleri Madeni büro eşyaları, tarım aletleri, römorklar ve damper  kasalarının boyanmasında, Reklam ve elektrik panolarının boyanmasında,  Çelik yapıların, Depolama tanklarının, ağır iş makinalarının ve oto yedek  parçaların boyanmasında saç damperler iş makinaları gemi sanayisinde  kullanılır. Bahçe korkuluklarında atermitlerin boyanmasında demir saç  akşamların tümünde kullanılmaktadır.

 

Metalik Olmayan Sonkat Boyası Uygulama Biçimi

Uygulama şekli Püskürtme(alttan hazneli 1,8 mm meme çaplı  pistole)yâda daldırma ile uygulanır.
Uygulama tineri Polmex  Tiner   (benzin  ve benzeri incelticiler boya niteliğini bozar)İlk kat %10-15,  ikinci kat % 05-10- oranında inceltilebilir.
Uygulama Viskozitesi 18 – 20 sn/20°C(Alttan hazneli,1.8 mm meme çaplı havalı  püskürtme ile) DIN 53 211
20 – 22 sn/20°C(daldırma uygulaması için) DIN 53 211
Uygulama koşulları Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak metal  yüzey sıcaklığı en az +5°C  olmalıdır. Yağmurlu havalarda, çok nemli ortamlarda ve +5°C den daha düşük  sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
Kapalı ortamda yapılan uygulamalarda gaz maskesi kullanılmalı,  uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalıdır..
Uygulanan yüzeyler Ön işlentisi, yüzey hazırlığı ve temizliği yapılmış astarlı yâda  astarsız DKP, döküm yâda sac yüzeyler.


2005-Metalik Olmayan Sonkat Boyası 
 Hazırlık İşlemleri

Uygulanacak metal yüzeylerdeki, boya ile zemin arasında, boyanın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas ve benzer maddeler tümüyle temizlenmelidir. En uygun mekanik temizleme işlemi kumlamadır.(sand blasting).Kumlama olanağı yoksa yüzeydeki paslar ve kabuklar en azından, taşlama makinası yâda elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp daha sonra kıl fırça yâda bir bezle silinmeli ve ardından solventle yıkanmalıdır.
Yüzeylerdeki eski boyalar bozuk ve kabarmış durumdaysa tümüyle kazınmalıdır. Boyanacak cihaz servise girdiğinde kimyasallarla yâda suyla temasta olacaksa eski boyalı yüzey baştanbaşa kazınıp zımparalanmalıdır. Yüzey adhezyonunu arttırmak ve yüzeydeki ince pürüzleri doldurmak için ilk kat olarak   POLYMEX Rapid Astar, Rapid Antipas, Rapid Metal Primer yâda Eko Rapid Astar’lardan biri atılabilir.
Daha ayrıntılı yüzey hazırlık ve temizlik işlem bilgileri için “Metal Yüzey Boya Hazırlama ve Uygulama”bültenimize bakınız.

Metalik Olmayan Sonkat Boyası Uygulama Açıklamaları 
Astar uygulamasından yaklaşık 4-6 saat (en geç 18 saat) sonra boya uygulamasına geçilir. Uygulama öncesi boya ambalajı içinde iyice karıştırılır. Verilen oranlarda inceltilerek hazırlanan boya pistole yâda daldırma yöntemi ile uygulanır. Boyanın akmasına karşı ve yüzeye daha iyi penetre olabilmesi için yaklaşık 20-25 mikron (KFK) kalınlığında ince bir kat uygulanması yapılır ve arkasından normal kalınlıkta (35-40 mikron KFK) bir kat atılır.
İkinci katın uygulaması birinci katın yüzey kuruması olur olmaz yapılmalıdır.(wet-on-wet sistemArakatlarda en iyi adhezyon, önceki katın kuruma süresi 24 saati geçmeyecek şekilde bir sonraki katın uygulanmasıyla elde edilir. Dik yüzey uygulamalarında püskürtme açısı geniş tutulmalıdır.
Selülozik Tiner ile inceltildiğinde yüzeyde kalan boyadaki solid oranı artacağından dip sertleşmesinde gecikme olabilir.
Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir.

Demir ve çelik yüzeylere iyi yapışır. Bu nedenle astarsız olarak kullanılmaları mümkündür. Seri üretime ve performanslı hızlı boyama temposuna uygundur.

Sonkat Boyası Ambalajlama Bidon ambalaj Galon ambalaj Kiloluk ambalaj
18.- kgnet 3.- kgnet 1.- kgnet

 

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam  sık sık havalandırılmalıdır.
Risk Bilgileri :R 11 Kolay alevlenebilir.
Sonkat Boyası Kuruma Süresi Uygulanan yüzeye, uygulama dolgunluğuna ve neme bağlı  olarak Püskürtme ile uygulamada20 – 40 dakika/20°C
Sonkat Boyası (Toz tutmama süresi) Daldırma ile 30–60 dakika/20°C dokunma kuruması  gerçekleşir.
Sonkat Boyası Sertleşme süresi 18 – 24 saat/20°C(havanın bağıl  nemi%80 den aşağı olmalıdır.)
İstenirse 60-80°C de 15-20 dakika fırınlanarak sertleşme  süresi kısaltılabilir.
Sonkat Boyası Kullanıma geçme süresi Uygulama yapıldıktan en erken 20°C ortam sıcaklığında 24  saat sonra kullanıma alınabilir. Sıcaklık artıkça kullanıma geçme süresi  kısalır. Buna karşılık ortamdaki nem oranı artıkça ise bu süre uzar.
Sonkat Boyası Kuru film kalınlığı 35 – 45 mikron(tek katta ortalama olarak)
Sonkat Boyası Kaplama gücü 1 kg  inceltilmiş boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 35 mikron kuru film  verecek şekilde 4 – 6 m²  yer boyar.(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı  olarak değişebilir)
Sonkat Boyası Tüketim 250-300 gr/ m²pistole ile tek katta,
150-200 gr/ m²daldırma ile tek katta,  kayıplar dahil
Sonkat Boyası Depolama Üretim tarihinden itibaren, kuru ve serin yerde,ısı ve  ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıl  depolanabilir.