P-5010 Epoksi Esaslı Tamir Ankraj ve Montaj Harcı

P-5010-Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, Üç Bileşenli Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcıdır.

Tanımı: Solventsiz Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı
P-5010-Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı, Üç Bileşenli Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcıdır.(Bayındırlık Poz No: 04.613/8-E Solventsiz Epoksi Tamir Montaj harcı )

P-5010-Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Kullanım Yerleri
Beton ve taban duvarlarda filiz ekiminde, Geniş çatlakların onarımında ve izolasyonun’da,Her tür metal ve çelik aksamın beton ve çelikYapı elemanlarına montajında ve yapıştırılmasında,Çatlak enjeksiyonunda d›fl yüzeylerin kapatılması ve enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesindeKöprü ve viyadüklerde korkuluk ve deprem Sönümleyicilerin sabitlenmesinde, Ankraj elemanlarının  sabitlenmesinde kullanılır.

P-5010-Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Avantajları
Pasta kıvamındadır, kolay uygulanır ve tavan Uygulamalarında sarkma yapmaz. Betona ve çeliğe mükemmel aderans sağlar. Mekanik dayanımlarını çabuk kazanır. Kimyasallara dayanıklıdır. Su ve gaz geçirimsizdir. Dolgu kaldırma kapasitesi yüksektir. Nemli yüzeylere aderans sağlar. Kesinlikle Solvent içermez

Uygulama Yüzey Hazırlığı
Betonarme eleman onarımlarında, uygulama Yapılacak yüzey toz, yağ ve inşaat atıklarından Arındırılıp, yüzeydeki hasarlı ve gevşek beton Parçaları temizlenmelidir. Çelik yüzeyler kumlanarak
Pastan arındırılmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeyin Kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, Donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni Donatı eklenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa,
Drene edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır.

P-5010-Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Karıştırma
Karışım oranına göre Epoksi Tamir Montaj harcı Kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karıştırma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15 – +25°C arasında olduğundan emin
Olunmalıdır. B bileşeni, tamamı ile A bileşenin İçerisine boşatılmalıdır ve B bileşeninin içerisinde Malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. Karışım yaklaşık 300 dev/dak’lık en az 4 dakika süre ile homojen Bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.

P-5010-Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Uygulama Yöntemi
Hazırlanan yüzeye spatula veya mala ile uygulanmalıdır. Uygulama kalınlığı en az 2.5 mm, en çok 35 mm olmalıdır. Ankraj imalatlarında, donat› çapından en az 7 mm Daha büyük matkap ucu ile projesine uygun Derinlikte delikler açılmalıdır. Açılan delikler tel fırça Ve basınçlı hava ile temizlenmelidir. Hazırlanan Malzeme, uygun harç tabancasına doldurulmalıdır. Tabancanın nozulu deliğin dibinden dışarıya doğru Çekilerek ankraj deliğine yeteri kadar P-5010- Epoksi Tamir Montaj harcı ile doldurulmalıdır.

Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Sarfiyat
1 mm kalınlık için yaklafşık 1,50 kg/m2’dir

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklık +5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerinde Olmamalıdır. Epoksi enjeksiyon işlemleri teknik Yeterliliğe sahip uygulamacılar tarafından yapılmalıdır. Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon Süreleri, ortam ve zemin sıcaklığı ve havadaki Bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda Kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu kullanma
Süresini ve çalışma süresini uzatır. Yüksek Sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve Yukarıda belirtilen zamanlar buna bağıl olarak Kısalır. Malzemenin kürünü tamamlamak için, Ortam ve yüzey sıcaklığı, izin verilen minimum Sıcaklığın altına düşülmemelidir

P-5010-Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı, kullanıma hazır setler
Halinde temin edilmektedir. Uygulama esnasında Karışım içerisine solvent vb. çözücüler kesinlikle İlave Edilmemelidir. Epoksi Tamir Montaj harcı Karıştırma mutlaka uygun mekanik karıştırıcılar Yardımı ile yapılmalıdır. El ile karıştırma Yapılmamalıdır.

P-5010-Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir. Polymex-5010 sertliktenSonra mekanik olarak yüzeyden temizlenir.

Ambalaj
Epoksi Tamir Montaj harcı: 10 kg set + 20,kg set + 25 kg set + 30.kg + 36.kg setler İstenirse ( Varillerde)

Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve kapalı Ortamda +5°C – +25°C arasında depolanmalıdır. Uzun süreli depolamalarda palet üzerine konmalıdır.

P-5010-Epoksi Tamir,Ankraj Montaj Harcı Raf Ömrü
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 24 aydır. Açılmamış ambalajlar uygun Depolama koşullarında saklanarak bir ay içinde Kullanılmalıdır. Epoksi Tamir Montaj harcı

Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Güvenlik Tavsiyeleri
Depolama ve uygulama alanlarına ateşle Yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama Alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, uygun elbisesi, koruyucu Eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden Dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, Temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla Yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora Başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve İçecek malzemeleri sokulmamalıdır. Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na bakılmalıdır.

Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Sorumluluk
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve Pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD. Sadece ürünün kalitesinden Sorumludur. Epoksi Tamir Montaj harcı Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı Öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolay› Oluşabilecek sonuçlardan AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. Sorumlu tutulamaz.Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli Olup eski basımlar hükümsüz kılar (06/2014).

(Bayındırlık Poz No: 04.613/8-E Solventsiz Epoksi Tamir Montaj harcı )

P-5010-Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Kullanım Yerleri
Beton ve taban duvarlarda filiz ekiminde, Geniş çatlakların onarımında ve izolasyonun’da, Her tür metal ve çelik aksamın beton ve çelik Yapı elemanlarına montajında ve yapıştırılmasında,
Çatlak enjeksiyonunda d›fl yüzeylerin kapatılması ve enjeksiyon paketlerinin sabitlenmesinde Köprü ve viyadüklerde korkuluk ve deprem Sönümleyicilerin sabitlenmesinde, Ankraj elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır.

P-5010-Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Avantajları
Pasta kıvamındadır, kolay uygulanır ve tavan Uygulamalarında sarkma yapmaz. Betona ve çeliğe mükemmel aderans sağlar. Mekanik dayanımlarını çabuk kazanır. Kimyasallara dayanıklıdır.
Su ve gaz geçirimsizdir. Dolgu kaldırma kapasitesi yüksektir. Nemli yüzeylere aderans sağlar. Kesinlikle Solvent içermez

Uygulama Yüzey Hazırlığı
Betonarme eleman onarımlarında, uygulama Yapılacak yüzey toz, yağ ve inşaat atıklarından Arındırılıp, yüzeydeki hasarlı ve gevşek beton Parçaları temizlenmelidir. Çelik yüzeyler kumlanarak
Pastan arındırılmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeyin Kenarları mümkün olduğunca dik kesilmeli, Donatıdaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni Donatı eklenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa,
Drene edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır.

P-5010-Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Karıştırma
Karışım oranına göre Epoksi Tamir Montaj harcı Kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karıştırma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15 – +25°C arasında olduğundan emin
Olunmalıdır. B bileşeni, tamamı ile A bileşenin İçerisine boşatılmalıdır ve B bileşeninin içerisinde Malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. Karışım yaklaşık 300 dev/dak’lık en az 4 dakika süre ile homojen Bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.

P-5010-Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Uygulama Yöntemi
Hazırlanan yüzeye spatula veya mala ile uygulanmalıdır. Uygulama kalınlığı en az 2.5 mm, en çok 35 mm olmalıdır. Ankraj imalatlarında, donat› çapından en az 7 mm Daha büyük matkap ucu ile projesine uygun Derinlikte delikler açılmalıdır. Açılan delikler tel fırça Ve basınçlı hava ile temizlenmelidir. Hazırlanan Malzeme, uygun harç tabancasına doldurulmalıdır. Tabancanın nozulu deliğin dibinden dışarıya doğru Çekilerek ankraj deliğine yeteri kadar P-5010- Epoksi Tamir Montaj harcı ile doldurulmalıdır.

Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Sarfiyat
1 mm kalınlık için yaklafşık 1,50 kg/m2’dir

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklık +5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerinde Olmamalıdır. Epoksi enjeksiyon işlemleri teknik Yeterliliğe sahip uygulamacılar tarafından yapılmalıdır.
Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon Süreleri, ortam ve zemin sıcaklığı ve havadaki Bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda Kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu kullanma Süresini ve çalışma süresini uzatır. Yüksek Sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve Yukarıda belirtilen zamanlar buna bağıl olarak Kısalır. Malzemenin kürünü tamamlamak için, Ortam ve yüzey sıcaklığı, izin verilen minimum Sıcaklığın altına düşülmemelidir

P-5010-Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı, kullanıma hazır setler
Halinde temin edilmektedir. Uygulama esnasında Karışım içerisine solvent vb. çözücüler kesinlikle İlave Edilmemelidir. Epoksi Tamir Montaj harcı Karıştırma mutlaka uygun mekanik karıştırıcılar Yardımı ile yapılmalıdır. El ile karıştırma Yapılmamalıdır.

P-5010-Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir. Polymex-5010 sertlikten Sonra mekanik olarak yüzeyden temizlenir.

Ambalaj
Epoksi Tamir Montaj harcı: 10 kg set + 20,kg set + 25 kg set + 30.kg + 36.kg setler İstenirse ( Varillerde)

Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve kapalı Ortamda +5°C – +25°C arasında depolanmalıdır. Uzun süreli depolamalarda palet üzerine konmalıdır.

P-5010-Epoksi Tamir,Ankraj Montaj Harcı Raf Ömrü
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden İtibaren 24 aydır. Açılmamış ambalajlar uygun Depolama koşullarında saklanarak bir ay içinde Kullanılmalıdır. Epoksi Tamir Montaj harcı

Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Güvenlik Tavsiyeleri
Depolama ve uygulama alanlarına ateşle Yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama Alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, uygun elbisesi, koruyucu Eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden Dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, Temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla Yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora Başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve İçecek malzemeleri sokulmamalıdır. Bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na bakılmalıdır.

Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı Sorumluluk
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve Pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD. Sadece ürünün kalitesinden Sorumludur. Epoksi Tamir Montaj harcı Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı Öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolay› Oluşabilecek sonuçlardan AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ.
sorumlu tutulamaz.Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli Olup eski basımlar hükümsüz kılar (06/2014).

 Malzemenin YapısıTamir, Ankraj ve Montaj Harcı Bileşen ATamir, Ankraj ve Montaj Harcı Bileşen B  Epoksi ReçineEpoksi Sertleştirici
 Epoksi Tamir Montaj harcı RenkKarışım Yoğunluğu  Gri – Beyaz – İstenilen Renk1,70 ± 0,05 kg/litre
 Basınç Dayanımı (TS EN 196)Epoksi Tamir Montaj harcı 1 günEpoksi Tamir Montaj harcı 7 gün  30 N/mm275 N/mm2
Eğilme Dayanımı (TS EN 196) 1 günEpoksi Tamir Montaj harcı  7 gün  17 N/mm225 N/mm2
 Yapışma Dayanımı (28 gün)Epoksi Tamir Montaj harcı Betona -Çeliğe  3,0 N/mm23,5 N/mm2

Epoksi Tamir Montaj harcı Uygulama Kalınlık

 Min. 2,5, mmMaks. 35 mm

Uygulanacak Zeminin Sıcaklık

+5°C +30°C

Epoksi Tamir harcı Kullanma Süresi (+20°C)

 1,saat

Yeniden Kaplanabilme Süresi (+20°C)

   18 – 24 saat

Üzerinde Yürünebilme Süresi (+20°C)

  24 saat
 Epoksi Tamir Montaj harcı Servis SıcaklıkTam Kürlenme Süresi (+20°C)  -15°C +90°C7 gün
 P-5010-Epoksi Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı  Takımları hazır verilir

Doldurulmamış termos et kalıplanmış ve

Dökme yalıtım

Doldurulmamış termoplasttık kalıplanmış dökme yalıtım 4)

 TERCİH EDİLEN DEĞER TALİ DEĞER TİP DENEYEğilme dayanıklılığı :%53  % 23%75. R İSO.178Çekme dayanıklılığı :%52   %25%75 R İSO.527-2Çekme darbesine

Dayanıklılık:%55:%25%75.R179-1

Delinme gerilimi   : %54  %25 %75 R IEC 60243-1

Polymex -5010-Epoksi Tamir Montaj harcı

 Epoksi Tamir Montaj harcı kullanıma hazırdır.

6009 Nem Bariyeri Astar

P-6009:İki Kompenantlı Nem Bariyeri Astar Şeffaf- yarı-katı, aşınmaya dayanıklı, derine nüfuz eden, iki bileşenli Epoksi Reçine esaslı bir nem bariyeri malzemesidir.

6022 Polyaspartic Polyurea

Polymex-6022- Polyaspartic Polyurea, 100% Saf likit olarak kaplama yapılabilen alifatik polimerlerden elde edilerek uv dayanımı yüksek poyaspartic polyurea ürünüdür.

6016 Saf Polyurea İzolasyon Zemin Kaplaması

Polymex-6016; Polyurea kaplama alifatik, hızlı kürlenen, 100% katı (solvent içermeyen), çift Bileşenli sprey olarak kullanılan metal, beton, ahşap ve diğer önerilen yüzeylere uygulanabilen esnek yapılı saf polyurea sistemdir.

6015 Sprey Poliüretan Köpük

Polymex sprey yalıtım uygulamalarında kullanılan, katalizör, şişirici ajan ve diğer katkı kimyasalları içeren bir poliol karışımıdır. Şişirici ajan olarak HCFC içermez ve DIN 4102 standardına göre B1-B2 yanmazlık sınıfındadır.

6014 Poliüretan Su İzolasyon Zemin Kaplaması

P-6014-Poliüretan su  İzolasyon Zemin Kaplaması  Poliüretan esaslı, iki bileşenli ,Solventsiz ,Özel Sprey Makinaları ile Uygulanan Su İzolasyon ve Zemin Kaplama Mebranıdır.

Polymex-3026- Tekstürlü Tiksotropik Köropur Yapıştırıcı

Polymex-3026; Tiksotropik, iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı tiksotropik elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir. Tekstürlü Tiksotropik Köropur Yapııştırıcı