Pratik Bilgiler

suyalitimipolymexİnsan doğası gereği atmosferik şartlardan her zaman için kendini korumak istemiştir. Mağaraların, hem soğuk hem de şiddetli fırtınalardan korunmak için tarih öncesi çağların şartlarında iyi bir barınak olduğu açıktır. Yağmur ve fırtınanın getirmiş olduğu olumsuzlukları önleyebilmek için, mağaralar ve daha sonra oluşturulan ilk çadırlar ile birlikte yağmur suyundan sakınılmıştır. Su yalıtımı ilk olarak yağmur suyundan korunma gerekliliği ile karşımıza çıkar. Bu ihtiyaç; mağaraların, kayaların arasına gizlenme, daha sonra çadır ve dolayısıyla çatı kavramının ortaya çıkması sonuçlarını doğurmuştur. Sakınılması gereken yukarıdan gelecek sudur. Ancak zaman içinde, yapılardaki teknolojik gelişmeyle birlikte sakınılacak suyun yönü ve şartları da şekil değiştirir. Artık sadece bulutlardan gelecek su değil, yeraltı suları da yaşadığımız binalara zarar verebilir konumdadır.

Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişin bu sürece katkısı büyüktür. Ne zaman ki insanoğlu çadırları ile birlikte kıtalar boyunca gezip durmaktan yorularak, köklerini salacağı topraklara kavuşma ihtiyacı hissetti, kendi kökleri gibi bina köklerini de toprağın derinliklerine salma ihtiyacı doğdu. Artık su ile, aşağıdan da mücadele edilmesi gerekiyordu.
Yapıların, uzun ömürlü, konforlu ve sağlıklı olması; ancak doğru şekilde tasarlanarak inşa edilmesi ve yapıya zarar veren dış etkilere karşı korunması ile mümkündür. Yapılara etki eden en önemli faktörlerden biri de sudur.
Yapılar;
•  Yağmur, kar gibi yağışlar,
•  Toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları,
•  Banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su kullanımı,
•  Yapının, üzerine inşa edildiği zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı suları
•  Bina içinden gelen su buharının çatı cephe gibi dış yüzeylerde yoğuşması nedeniyle suya maruz kalırlar.
Suyun yukarıda sayılan yollarla yapıyı ve konforu tehdit etmesi engellenemez fakat yapılara suyun girmesi önlenebilir. Yapıların, her yönden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları için, yapı kabuğunun yüzeyinde yapılan işlemlere “su yalıtımı” denir.
Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur. Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Bunun dışında zemin rutubeti veya zemin suyu içerisinde bulunan sülfatlar, temel betonuyla kimyasal reaksiyonlara girerek beton kompozisyonunun bozulmasına neden olur. Bu da yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler. Su ayrıca, binalarda insan sağlığı açısından zararlı küf, mantar vb. organik maddelerin oluşumuna da yol açar.
Zemin üstündeki yapı elemanlarını; yağış sularının ve asidik atmosfer gazlarının zararlarından; zemin altındaki yapı elemanlarını ise zemin suyu ve rutubetinin zararlı etkilerinden korumak için su yalıtımı yapılır. Etkin bir su yalıtımı için, yalıtım uygulamasının, binanın temelinden çatısına kadar tüm yapı elemanlarını kapsaması gerekir. Zemine oturan döşemeler, balkonlar, dış duvarlar, çatılar ve temel duvarları yalıtıma konu olur.
1999 yılında ard arda yaşanan iki büyük depremin ardından richter ölçeği, tsunami, zemin etüdü gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi. Korozyon da bu kavramlardan biriydi. Depremde birçok yapının yıkılmasının nedeni korozyon, yani paslanmaydı. Korozyonun nedeni ise su yalıtımının yapılmamış olmasıydı. Yapıların suya karşı yalıtılması gerektiği ne yazık ki çok acı bir tecrübeyle dahi henüz tam olarak anlaşılamadı.
Suyun yapılar üzerindeki en büyük etkisi bina ömrü ve güvenliğiyle ilgilidir. Bu durum su yalıtımının yaşamsal bir önemi olduğunu ortaya koyar.
polymex-yanmaz-boyaFarklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Bu işlem binalarda; ısı kaybı olan duvarlara (dış duvarlar), çatıya ve tabana ısı yalıtım malzemeleri tatbik edilmesiyle yapılır.

Isı yalıtımının faydaları nelerdir?
 
” Isı yalıtımı yapılmasıyla, binadan dışarıya olan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır, dolayısıyla ısınma için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, binanızın bulunduğu iklim bölgesine göre değişmekle birlikte %50 – %70 arasındadır. Yani yalıtımsız bir eviniz varsa ve kışın evinizi ısıtmak için ayda 100 birim yakıt tüketiyorsanız, evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime düşürebilirsiniz. Başka bir ifadeyle ayda 100 TL yakıt faturası yerine, ayda 50 TL hatta 30 TL fatura ödersiniz.
” Isı yalıtımlı duvarlarda iç yüzeylerde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ve sıva veya boya kabarmaları (kış aylarında çok sık görülen, ama dışarıdan su sızması olarak nitelendirilen durum) oluşmaz.
” Yaşanılan odalar içinde hastalanmaya neden olan bölgesel sıcak-soğuk farkları oluşmaz, dolayısıyla sağlık harcamaları azalır.
” Isı yalıtımlı duvarların içinde difüzyon sonucu su yoğuşması oluşmayacağından, duvarlardaki malzemeler korozyona uğramaz (örneğin inşaat çelikleri paslanıp incelmez).
” Isı yalıtımlı binalar daha az yakıt yakacaklarından havayı kirletme miktarları azalır.
Isı yalıtımı pahalı mıdır?
Isı yalıtımının da belirli bir maliyeti vardır. Ancak bu maliyet bina inşaat maliyetinin %2 ‘is ile %5 ‘i arasındadır. Üstelik ısı yalıtım uygulamasına verilen para, daha az yakıt yakarak ve daha küçük kapasiteli bir ısıtma sistemi kurarak birkaç ısıtma sezonu içinde geri kazanılır (amorti edilir).
Isı yalıtımının yalnızca bireysel kazancı mı var?
Hayır, toplumsal kazançları da vardır; Türkiye, DİE verilerine göre (1996), tükettiği toplam enerjinin %61,5 ‘ini ithal etmektedir ve toplam tüketimin %29 ‘u binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır.
sesyalitimipolymexSES YALITIMI

İnsan kulağında işitme duyusunu uyaran, titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında oluşturduğu dalgalanmalarla meydana gelen fiziksel olaya “ses” denir. İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz. arasındaki sesleri işitebilir. Sesin işitilebilmesi için , şiddetinin belli bir düzeye erişmesi gerekmektedir. İnsan sesleri ise 250-500-1000-2000 Hz. lik frekanslarda yer almaktadır. Eğer bu ses dalgası gelişigüzel bir spektrumda yer alıyorsa, ya da diğer bir değişle istenmeyen bir ses ise buna “gürültü” adı verilir. İnsan sağlığı ve konforu üzerinde çok olumsuz etkileri olan gürültü, işitme hasarlarının yanı sıra, vücut aktivitesinde kan basıncının artması, kasların istem dışı kasılması gibi fizyolojik tesirler, huzursuzluk sinirlilik gibi psikolojik tesirler ve iş veriminin düşmesi gibi performans tesirleri olan çok önemli bir olgudur.
GÜRÜLTÜ KONTROLÜ
Gürültüyle savaşmanın en etkili yolu olan gürültü denetimi, gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsar. Gürültüyle mücadele metotları Akustik düzenleme ve Ses Yalıtımı olarak ikiye ayrılır :
1. Akustik Düzenleme :
Akustik Düzenleme ; mevcut kapalı ortamda yansıma (reveberasyon) süresinin düzenlenmesidir. Cam yünü,taş yünü ,yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, ahşap yünü gibi malzemeler detay çözümlerinde kullanılır.
AKUSTİK MALZEMELERİN SES YUTMA KATSAYISI
Malzeme Frekanslara (Hertz) göre ses yutma katsayısı
125 250 500 1000 2000 4000 (Hz.)
Mineral Yünler 0.10 0.60 0.90 1.00 1.00 0.95
(camyünü ve taş yünü) (50 mm kalınlıkta)Poliüretan yumu
şak köpük 0.08 0.27 0.70 1.07 1.05 1.04(50 mm kalınlıkta)
Melamin köpük 0.15 0.27 0.63 0.91 1.03 1.06
(50 mm kalınlıkta)Ah
şap Yünü 0,50 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90
Ses bir ortamda yayılırken, bir engelle karşılaştığında, diğer fiziksel olaylar gibi üç temel biçimde davranır. Sesin bir bölümü karşılaştığı engelden yansır,bir bölümü engel tarafından yutulur, kalanı da engelin diğer tarafına geçer. Dolayısıyla her malzemenin bir ses yutma katsayısı (α) vardır.
Resim 1. Bazı Uygulama Örnekleri
2. Ses Yalıtımı :
Gelişen teknolojiye paralel olarak yapı elemanlarının hafiflemesiyle gürültü sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple yapı elemanlarının ses ışınları karşısındaki
davranışlarını iyi bilmek, sonradan meydana gelecek ve masraflı, telafisi zor durumlarda kalmayı önleyebilir. Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen bu seslerin iktarlarını azaltmak için alınan önlemlere “Ses Yalıtımı” denir.Yap
ı elemanlarında sesin iletimi ve yayılımı iki yolla olur :
1. Hava doğuşumlu sesin bir mekandan diğerine iletilmesi2. Darbe sesinin al
ıcı mekanda hava doğuşumlu ses olarak yayılması ya da strüktür yoluyla uzak mekanlara taşınarak hava doğuşumlu ses olarak
yayılması Özellikle konut, okul, hastane gibi gürültüye duyarlı yapılar için yapı elemanlarının ses geçiş kaybı değerlerinin belli limitlerde olması gerekmektedir. Yapı akustiği açısından en doğrusu mimari tasarım aşamasında gürültü kontrolünün yapılmasıdır. Mekanların işlevleri ve bu mekanları etkileyen gürültü kaynakları göz önüne alınarak alınabilecek bazı önlemler şu şekildedir :
• Yapının Konumu
– Yapının otoyollardaki trafik gürültüsünden, demiryolu ve havayolu taşıtlarının gürültülerinden etkilenmemesi için yapıları mümkün olduğunca buralara uzak inşa etmek.- Gürültü kayna
ğı ile seçilen yerleşim merkezleri arasına doğal tepeler, ağaçlar veya yapay setler oluşturmak. – Yansımaya sebep olacak bina şekillerinden kaçınmak. (U şeklinde, avlu tipi)
– Mevcut rüzgar ve sıcaklık değişimlerini dikkate almak.
• Yapı içindeki bölme elemanlarının ses yalıtımı
– Yapı elemanlarının yoğunluğunu arttırmak.
– Çift tabakalı duvar uygulaması yapmak.- Cam alanlar
ında çift cam, lamine cam uygulaması yapmak.
– Kalın, ağır ve boşluksuz kapılar kullanmak. Kullanılamıyorsa önlem almak.- Duvarlar
ı delerek geçen havalandırma kanallarından, borulardan ve etrafındaki boşluklarda ses sızıntısını önlemek. – Darbe sesine karşı yüzer döşeme uygulamaları yapmak (neopren,polietilen, taşyünü döşeme detayları) , esnek tespitli asma tavan uygulamak.
DARBE SES YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER :
• Mineral Yünler
• Polietilen
• Kauçuk Köpüğü
• Ahşap Yünü
• Poliüretan
Resim 2. Yüzer Döşeme Detayı
Resim 2. Polietilen ve Neopren Döşeme Detayı
TİTREŞİM YALITIMI :
Geçirgenlik
Titreşim alıcılardan yapıya geçen titreşim miktarı
Verim
Titreşim alıcılar tarafından geçişi engellenen titreşim miktarı
Geçirgenlik = %100 – Verim
Örneğin ; Geçirgenlik=%20
%20 = %100 – Verim
Verim % 80 olmalıdır.
Etkili bir ses yalıtımı; amaçları belirlenmiş yapılarda doğru malzemelerin doğru detaylarda kullanılmasıyla ve hatasız işçilikle mümkün olabilir.

AŞY  POLYMEKS KİMYA İNŞAAT SAN TİC LTD ŞTİ.

POLYMEX  alt markası ile beton yüzeylerin korunmasına ve estetik görünüm kazanmalarına yönelik bir seri ürünü port föyünde bulundurmaktadır. Polimer kimyasındaki bilgi birikimi ve dinamik mühendis kadrosu ile projelendirme ve şartname hazırlama hizmetlerimizle yapılarınıza özel çözümler üretmekteyiz.

BETON KORUMA ve ESTETİK

Beton için kullanılan boyaların ana amacı dekoratif boyalardan farklılık gösterir. Burada hedef, beton yapının bütünlüğünün sürdürülmesidir. Beton korunmasına yönelik üretilen endüstriyel boyalar çimento ile güçlendirilmiş çeliğin korozyona uğramasını engellemelidir. Estetik görünüm de beton korunmasında anahtar noktalardan birisidir. Bu amaçla beton korumaya yönelik ürünlerden, betonun kullanım amacına uygun dayanımı yanında uzun ömürlü renk dayanımları da beklenmektedir.

BETON NEDEN KORUNMALIDIR?

Beton, kalıcı ve uzun ömürlü bir malzeme olması karşısında aynı zamanda gözenekli bir malzemedir. Bu yüzden, korunmayan beton zamanla su, sodyum klörür (tuz), karbon dioksit ve asit yağmurlarını yapısı gereği içine çekecektir. Bu durumda da, dış etkenler zaman içinde betonun bütünlüğünün bozunmasına yol açacaktır.

AŞY POLYMEKS KİMYA, betonun korunması ve estetik görünümünün artırılmasına yönelik POLYMEX EPOKSİ VE POLİÜRETAN  ürünleri ile konuyu iki ana başlık altında toplamakta ve amacına uygun kaplama sistemleri önermektedir.

BETON KORUNMASI ve İZOLASYON

 • Temel betonları koruması ve su izolasyonu,
 • Bina içi ara kat ıslak zemin su izolasyonu,
 • Açık çatı, teras, balkon su ve su+ısı+ses izolasyonu,
 • Çim saha altı betonların korunması ve su izolasyonu,
 • Su deposu ve havuz içi su izolasyonu,
 • Sanayi yapılarında betonun kimyasallara karşı korunması,
 • Deniz üstü beton iskelelerde, betonun atmosferik koşullara karşı korunması

ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ ve HİJYENİK ORTAMLAR

 • Hastane ve laboratuvar hijyenik zemin sistemleri,
 • Gıda işletmeleri hijyenik zemin sistemleri,
 • Sanayi işletmeleri ve depo alanları zemin sistemleri,
 • Otopark, garaj ve uçak hangarları zemin sistemleri,
 • Otel, AVM, konutlar için alternatif zemin kaplama çözümleri,
 • Açık ve kapalı spor sahaları zemin kaplamaları,
 • Koşu ve yürüyüş parkurları zemin kaplamaları.

 

BETON KORUMA ve ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİMİZ

 1: POLYMEX TEMEL BETONLARININ KORUNMASI ve İZOLASYONU SİSTEMİ

Binaların toprak altında kalan kesimlerindeki betonun korunması ve su izolasyonunda aşağıdaki sistemi önermekteyiz. Uygulamanın havasız püskürtme ile yapılabilmesi ile elde edilen uygulama hızı ve eksiz kaplama, beton temelin tamamen mantolanmasına olanak sağlayacaktır.POLYMEX ürünümüzün üstün su geçirimsizliği, esnekliği ve toprak altı kimyasallarına dayanımı ile beton yapının korozyonu önlenmekte, yapılan yatırımın yaşam ömrünce korunması sağlanmaktadır. Temel izolasyonunda dikkat edilmesi gerekenleri içeren ayrıntılı uygulama şartnamemizi isteyiniz.

2: POLYMEX AÇIK ÇATILARDA (teras, balkon) SU-ISI-SES İZOLASYONU SİSTEMİ

Açık çatılarda su-ısı-ses izolasyonunu bir arada sağlayan kombine sistemimiz, çatlak köprüsü kurabilen ürünümüz poliüretan POLYMEX  ISI SU SES üzerine inşa edilmiştir. 10 cm kalınlığındaki strafora eşdeğer ısısı ve ses izolasyonu sağlayan mantar ile devam eden kaplama sistemimiz, son kat olarak UV ışınlarına dayanıklı esnek poliüretan boya ile sonlanmaktadır. Sistem tamamlandığında, binanın yaşam ömrünce hizmet edecek ve üzerinde yürünebilir, yaya trafiğine uygun bir izolasyon sistemi sağlanmış olacaktır. Daha ağır trafik şartlarına dayanıklı su-ısı-ses izolasyon sistemi için çözüm önerilerimizi proje bölümümüzden talep edebilirsiniz.

3:POLYMEX  ÇİÇEKLİK, BAHÇE, ÇİM SAHA ALTI SU İZOLASYONU SİSTEMİ

Üzerine toprak yükü gelecek beton yapıların, bölümlerin korunması ve toprak kimyasallarına uygun su izolasyonunu sağlayacak aşağıdaki kaplama sistemini öneririz. Sistem; ıslatma gücü yüksek esnek epoksi+cam elyaf dokuma donatısı ile kurgulanmış olup, dik yüzeylere uygulanabilen, eğilmede çekme dayanımı ve kök dayanımı yüksek POLYMEX -1023 ANTİBAKTERİYEL SU İZOLASYON MALZEMESİ ile tamamlanmıştır. Çim saha altı izolasyonunda dikkat edilmesi gerekenleri içeren ayrıntılı uygulama şartnamemizi isteyiniz.

4: POLYMEX İÇME SUYU DEPOLARININ İÇ KAPLAMASI SİSTEMİ

İçme suyu depolarının iç kaplaması olarak içme suyuna uygunluk sertifikalı hijyenik epoksi ve poliüretan solventsiz ( 999 Prc Epoksi Solventsiz Astar  1023 Antibakteriyel Su İzolasyon Malzemesi ürünümüz ile oluşturduğumuz kaplama sistemleri çelik ve beton su depoları için ayrı olarak aşağıda bilginize sunulmuştur. İçme suyu depoları iç kaplamasında dikkat edilmesi gerekenleri ve işletmeye alınması öncesi yapılacak işlemleri içeren ayrıntılı uygulama şartnamemizi isteyiniz

5:POLYMEX  HİJYENİK ORTAM GEREKSİNİMİ OLAN İŞLETMELER İÇİN ZEMİN ve DUVAR KAPLAMA SİSTEMİ

Hastane ve gıda üretim işletmelerinde kullanıma uygun solventsiz poliüretan bazlı zemin kaplama sistemi veya solventsiz antibakteriyel epoksi öneririz. Derz gerektirmeyen yapısı gereği hijyenik ortam için uygun olması, solvent içermemesi, kolay uygulanması, seri kullanıma açılması, yüksek aşınma dayanımı ile yoğun trafiğin olduğu tüm alanlarda kullanımı önerilir

6: POLYMEX ANTİSTATİK (ESD) ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

Polymex Antistatik, iletken, elektriklenmeyen zemin gerektiren ameliyathaneler, tekstil fabrikaları, elektronik alet üretim sahaları, patlayıcı maddeler depo ve üretim tesisleri vb. alanların zeminlerinde aşağıdaki kaplama sistemlerimizi öneririz

7 : POLYMEX OTOPARK ve GARAJLAR İÇİN POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

Orta/ağır yük trafiğinin olduğu alanların zemin kaplaması olarak yaklaşık 2.5 mm kalınlığında, aşınma ve yırtılma dayanımı yüksek aşağıdaki kaplama sistemimizi  öneririz. Sistemimiz betona empregnasyonu yüksek olan epoksi bazlı özel astarımız üzerine sıkışma dayanımı ve yapışması özel dolgularla kuvvetlendirilmiş poliüretan ara katımız, özel elenmiş ve kurutulmuş saf quartz donatı ile dolgulandırılması ile oluşan taşıyıcı katın üzerine aşınma ve yırtılma dayanımı yüksek poliüretan sonkatın yayılması ile oluşturulmuştur.                                                                                                   Bu sistem, sonkat olarak kullanılan poliüretan kaplamanın isteğe göre düz, texture ya da dış koşullara dayanıklı alifatik poliüretan olarak seçilmesi ile çok farklı alanlarda aşınma ve taşıma dayanımı yüksek zemin kaplama sistemi olarak kullanılabilir. Sistemde yer alan tüm kaplama malzemelerinin havasız püskürtme yöntemi ile uygulanabilir olmaları, sistemin uygulama kolaylığını ve dolayısı ile işçilik maliyetlerinin düşürülmesini sağlamaktadır.

8: POLYMEX UÇAK HANGARLARI İÇİN EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

Ağır yük trafiğinin olduğu, uçak hangarları, sanayi tesisleri gibi zeminlerde yüksek taşıma ve aşınma dayanımına sahip, yaklaşık 3 mm kalınlıktaki aşağıdaki polymex epoksi kaplama sistemimizi öneririz. Elde edilen kaplama ile çok aşırı yüklere dayanıklı, parlak ve düz bitişli bir zemin görüntüsü elde edilecektir. Uygulamalarda dikkat edilmesi gerekenleri içeren ayrıntılı uygulama şartnamemizi isteyiniz

9:POLYMEX TOZSUZ ORTAMLAR İÇİN ZEMİN KAPLAMA SİSTEM

OTO SHOWROOM – BUTİK – TEKSTİL ÜRETİM ALANLARI – MONTAJ ATÖLYELERİ gibi, üzerinde yaya trafiği, transpalet hareketi olan ve beton tozuması istemeyen işletmeler için ekonomik ve estetik zemin kaplama önerimiz aşağıdaki gibidir:

10: POLYMEX ŞEFFAF KAPLAMA ZEMİN SİSTEMİ

Görselliğin önemli olduğu, artistik zemin kaplama sistemimiz, POLYMEX Epoxy Coat ürünümüzün üstün şeffaflığı ve aşınma dayanımı ile zemininizde sergilemek istediğiniz görsellerin uzun yıllar korunmasını sağlıyor. İstenilen görüntünün elde edilmesi için Polymex Epoxy Coat  uygulanacak yüzeylerin tüm zemin hazırlığı yapılmış, düz ve sağlam olması gerekmektedir.

11: POLYMEX KAPALI SPOR SAHALARI İÇİN ZEMİN SİSTEMİ

Spor organizasyonları standartlarına uygun 8-10 mm kalınlıkta uygulamalara uygun spor sahaları zemin kaplama sistemimiz aşağıdaki gibidir:

12: AÇIK SPOR SAHALARI İÇİN ZEMİN SİSTEMİ

Açık alan tenis, voleybol, basketbol, futbol ve yürüyüş/koşu alanları için özel olarak geliştirdiğimiz kauçuk ile takviyeli (5+2)  (6+2) (8+2) polymex poliüretan zemin kaplama sistemimiz.Sistemin en büyük özelliği, yırtılma ve aşınmaya karşı direncinin yüksek olması ve dış koşul şartlarında kullanıma uygunluğudur. Yağmurlu havalarda dahi güvenle kullanıma uygun yüzey profili oluşturur. Ayrıca beton zemin üzerine uygulanabilirliği ile oldukça ekonomiktir.

İstediğiniz bilgilere çözüm bulamadıysanız size en iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için sorularınızı bize lütfen wep sitemizden ulaştırınız.