P-1021 Poliüretan Su İzolasyon Membranı

Sıvı Uygulamalı, Poliüretan Su İzolasyon Membranı Uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan,yüksek geçirmezliğe sahip, elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı, Çift bileşenli poliüretan izolasyon membranıdır.

Kalite:

POLYMEX-1021- Poliüretan Su İzolasyon Membranı: Uygulama kalitesinin en az kullanılan malzemenin kalitesi kadar önemli olduğu gerçeği firmamızın ‘ kaliteden taviz Vermemek ” prensibi ile ürün ve uygulama kalitesinin garantisini oluşturur. Poliüretan Su İzolasyon Membranı ile yapılacak alanın proje isteklerine uygun olarak, ”doğru teşhis” ” doğru  ürün” ve ” doğru uygulama ” ile gerek ürünün TSE, TSEK gerekse uygulamaların uluslararası standartlara (ISO 9001, EN, ASTM) uygun olması sağlanır. Ürün ve uygulama gereklerine göre her aşamada gerçekleştirilen kalite kontrol testleri ile işin doğruluğu ve performansının ölçülmesi sağlanır.

Ürün Tanımı:

Sıvı Uygulamalı, Poliüretan Su İzolasyon Membranı Uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan,yüksek geçirmezliğe sahip, elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı, Çift bileşenli poliüretan izolasyon membranıdır. Zemine temas ve Çift karışımla birlikte Reaksiyon koruyucu etkisini göstermektedir.

Poliüretan Su İzolasyon Membranı Yüzey Hazırlama:

Poliüretan Su İzolasyon Membranı Uygulama yapılacak yüzeyin eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi gerekmektedir. Poliüretan Membran yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyecek hür türlü kirden tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir.Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir. Maksimum nem içeriği %5’i geçmemelidir.Yeni beton yapılar en az 21 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır.Çatı teras yüzeylerin köşe kenarları mutlaka tamir harcıyla 4cm çapında pah yapılmalıdır. Giderlere doğru suyun akışı sağlanmalıdır. Zemine astar uygulandıktan 4 saat sonra zemin sertleştiğinden emin olduktan sonra Su İzolasyon uygulamasına geçilmelidir.İki kat uygulama yeterlidir.Gerek görülürse 3 kat uygulama yapılmaktadır.Uygulama sonrasında 2.mm kalınlığında kuru film tabakası elde edilir. Uygulama yapılan yüzey -24- saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde gezilmemelidir. Astarsıuygulama kesinlikle yapılmamalıdır.

Poliüretan Su İzolasyon Membranı Astarlama:

Beton, çimento, sap, ahşap gibi emici yüzeyler Polymex-992- Astar veya Polymex-1001-poliüretan astar Kullanılmalıdır. Metal, bitüm keçe, seramik döşeme ve eski kaplamalar gibi emici olmayan yüzeyler Polymex-999-ile astarlanmalıdır. Polymex Astar m2 ye en az 200.gram-250.gram uygulanmalıdır.

Poliüretan Su İzolasyon Membranı Kullanım Şekli ve Miktarı:

Poliüretan Su İzolasyon malzemesi A-komponenti B-komponenteiyice birbirine karıştırılmalı, uygulamaya hazır hale getirilip45 dakika içerisindeastarlanan yüzeye iki kat halinde ortalama 1,4-2,0 kg/m2 gelecek şekilde uygulanmalı ve tüm yüzey    kaplanana kadar rulo. Fırça. Mala veya Airless makine yardımı ile uygulanmalıdır düz bir yüzey elde edilmelidir. 8 saat sonra bir kat daha Polymex-1021 -Poliüretan Su İzolasyon membranı uygulanmalıdır. Arzu edildiği takdirde üçüncü bir kat daha Polymex-1021- Poliüretan Su İzolasyon membranı uygulanmalıdır.Tek kat başına 0,7 mm (kuru tabaka) kalınlığın üstünde kullanılmamalıdır.

Poliüretan Su İzolasyon Membranı Kullanım Yerleri:

·Çatı,balkon ve terasların, perde betonların su izolasyonunda.
·Banyo,yüzme havuzu, mutfak ve benzer ıslak alanların (fayans altı) su izolasyonu.
·Çiçek tarhlarının ve ekim sandıklarının su yalıt kanlığı.
·Su depolama ve dağıtım kanallarının su izolasyonu.
·Köprü,tünel ve benzeri beton yapıların su izolasyonu Ve korunması.
·Otopark üstü su yalıtımı ve kaplamasında.
·Zeytin salamura tesislerinde izolasyonu
·Fayans Altı veya Fayans üstü izolasyonlarında
·Beton çinko ve prekast baca derelerin yalıtımında
·Binaların kuzey dış cephe ve Silo depolarının yalıtımında
·Temel bodrum bohçalama izolasyonlarında
·Sprey poliüretan altı ve Sprey poliüretan üstü izolasyonlarında
·Dış mekân bahçe temeli ve terası izolasyonlarında
·Köşe parapetler ve giderlerin izolasyonlarında

Poliüretan Su İzolasyon Membranı Yararları:

·UV ışınlarına dayanıklıdır
·Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyentek parça halinde bir membran oluşturur.
·Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir.
·-30oC ile +90oC arasındaki sıcaklıklarda mekanik Özelliklerini korur.
·-10oC’de bile 2 mm’ye kadar olan kalınlıktaki çatlakları kapatır.
·Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
·Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır.
·Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir.
·Membran zarar görse bile, zarar gören kısım birkaç dakika içinde kolayca tamir    edilebilir.
·Bitki kökü; dayanımına sahiptir.

Ürün Anti bakteriyel özellikte olduğundan ürün üzerinde bakteri üretmez.Kimyasal özellikler Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve Yağlama maddelerine karsı iyi dirence sahiptir.

Poliüretan Su İzolasyon Membranı Saklama Koşulları:

Teneke kovalar, kuru ve soğuk odalarda 12 aya kadar saklanabilir. Malzeme nem ve güneş ışığından korunmalıdır. Saklama sıcaklığı: 5°C ile 30°C arasında olmalıdır.Ürünler; imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve uygulama uyarı etiketlerini taşıyan orijinal teneke kovalarda, açılmadan muhafaza    edilmelidir.
Poliüretan Su İzolasyon Membranı Ambalaj Sekli ve Renkleri:
20 kg -25 kg-30 kg ve 36.kg teneke kovalarda, Beyaz ve Gri renklerde sunulmaktadır

POLYMEX-1021-Poliüretan Su İzolasyon Membranı

Lütfen Bu Teknik Föyü Uygulamacınıza Veriniz.
Föydeki değer ve bilgiler, Firmamızca uzun senelerin deneyim ve birikimiyle  genel kapsamlı olarak hazırlanmıştır.Mamullerimizin, föyde verilen bilgiler  doğrultusunda kullanılması ile alınacak sonuçlar, her işin özel şartlarına  (çevre şartlarındaki değişiklik ve anormallikler, çalışma yöntem ve şekilleri,  uygulamacının deneyimine vs.) bağlı olduğundan, kontrolümüz dışında kalmaktadır. Dolayısıyla mamullerimizin sadece teslimat anındaki kalitesinden  sorumlu bulunduğumuzu, yanlış (norm ve standartlar dışı) sistem ve malzeme  seçimlerinden, hatalı uygulama yöntemlerinden doğacak başarısızlıklardan sorumlu olmayacağımızı beyan ederiz.
Firmamız, ürün geliştirme programı dâhilinde formülasyonlarında ve teknik  föylerde üçüncü şahıslara haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı  tutar.
Bu teknik föy,yenisi yayınlanıncaya kadar geçerli olup, eski tarihli yayınlar  geçersizdir.

Poliüretan Su izolasyon Terkibi Poliüretan yüksek dayanımlı pre-polimer
Kopma noktasındaki genleşme %900 + 80 ASTM D 412
Bağlayıcı madde Poliüretan Pre-polimer
Su buharı geçirmezliği 25,8 + 4,4 gr/m2/gün ISO 9932-91
Beton yüzeye yapışma 2,2 + 0,2 N/mm2
Yoğunluk (23       C) 1.40 kg/lt
Çekme dayanımı 7,45 + 0.30 N/mm2 ASTM D 412
Sertlik (Shore A Derece) 65 + 5 ASTM D 2240
Yanma derecesi B2 DIN 4102-1
Pratik kaplama kapasitesi 2, kg / m2
Su İzolasyon Membranı Kuruma (23C) İlk kuruma 4 saat, tam kuruma 24 saat, 2. kat uygulama      minimum 8 saat sonra
Su İzolasyon Membranı Uygulama Sıcaklığı 5°C – 35°C
Su İzolasyon Membranı İnceltme Açık Alanda İnceltme sadece astar olarak kullanıldığında Rabit ve Toluen inceltici kullanılır.
Kesin kullanıma geçiş 7 gün sonra
Uygulama Aparatları Fırça, rulo, çelik mala, airless
Su İzolasyon Membranı Kimyasal özellikler Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama maddelerine karsı iyi dirence sahiptir
Çift Bileşenli Karışım Oranı 3 / 1