P-2008 Isı Dayanımlı Yanmaz Boyası

Sentetik ve silikon reçine esaslı Antimon trioksit özel Reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Yüksek ısıya dayanıklı saf silikon Rezinlerle hazırlanmış, koruyucu son kat Isıya dayanıklı yanmaz Boyadır.Kullanım yerleri Yüksek ısı ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanır.

Category:

Ürün Tanımı:
Sentetik ve silikon reçine esaslı Antimon trioksit özel Reçine katkı sayesinde yanmaya karşı dirençlidir. Yüksek ısıya dayanıklı saf silikon Rezinlerle hazırlanmış, koruyucu son kat Isıya dayanıklı yanmaz Boyadır.Kullanım yerleri Yüksek ısı ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanır. Baca, fırın ve motor yüzeylerinin boyanmasında kullanılır. Beton yüzeyler saç yüzeylerde beton bacalarda rutubetli yerlerde OSB suntalarda tahta kaplamalarında kullanılmaktadır. Yeni tatbik edilecek yüzeylerin çok iyi temizlenmesi gerekir. Tatbikatta ince bir kat atılıp üzerine ikinci kat atılırsa daha iyi sonuç alınır. Alevle direkt temasta olmayan yangın merdivenleri metal baca ve sobalarda, egzozlarda, buhar ve Sıcak su kazanlarında ısı dayanımlı yanmaz boya olarak kullanılır.

Isıya Dayanıklı Boya Uygulama Bilgileri:

Uygulama şekli Püskürtme (alttan hazneli 1,8 mm meme çaplı pistole) ile uygulanır.Uygulama tiner Fırın Tiner 300 İnceltme oranı İlk kat %05–08, ikinci kat %3 oranında inceltilebilir. Uygulama Viskozitesi 18 – 20 sn/20°C (Alttan hazneli,1,8 mm meme çaplı havalı püskürtme ile) DIN 53 211 Uygulama koşulları Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5–30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama sırasında ortam periyodik olarak havalandırılmalıdır.Uygulanan yüzeyler Ön işlentisi ve temizliği yapılmış astarsız metal yüzeyler.

 Uygulama Açıklamaları:

Uygulanacak metal yüzeylerdeki, boya ile zemin arasında, boyanın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas ve benzer maddeler tümüyle temizlenmelidir. En uygun mekanik temizleme işlemi kumlamadır. (sand blasting). Kumlama olanağı yoksa yüzeydeki paslar ve kabuklar en azından, taşlama makinesi ya da elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp daha sonra kıl fırça ya da bir bezle silinmeli ve ardından solventle yıkanmalıdır.İyi bir yanmazlık ve antikorozif özellik için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır. Gerekirse yüzeyler Polymex Metal Temizleyici ile silinerek boyanın koruyucu özelliği ve yüzeye yapışması geliştirilir.Varsa yüzeydeki eski boyalar bozuk olmasa bile baştanbaşa kazınıp temizlenmeli ve arkasından zımparalanmalıdır. Zımparalanmış yüzey yanmaz boya için daha iyi mekanik özellik sağlar ve yüzeye daha iyi yapışmasına yardımcı olur. Zemine başka bir astar boya atılmamalıdır. Uygulama öncesi boya ambalajı içinde iyice karıştırılır. Daha sonra inceltilerek önce ince bir kat, daha sonra normal kalınlıkta ikinci kat atılır. Uygulama en az 2 kat olmalıdır. Isıya dayanımın tam gerçekleşmesi için en düşük kuru film kalınlığı 55 mikron civarında olmalıdır. Astarsız uygulanmalı ve üzerine bir başka boya uygulanmamalıdır.
Uygulamanın ise uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir.

Isıya Dayanıklı Boyası Kuruması Süresi (18 c)

İlk kuruma: 1.saat

İkinci kat uygulama: 2.saat

Tam sertleşme: 24. Saat

Isıya Dayanıklı Yanmaz Boyası Güvenlik Bilgileri

S16.Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun sigara içmeyin
S24/25. Göz ve deriye temasından kaçının.
S51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışın.
R11: Kolay alevlenebilir.
Isıya Dayanıklı Boya
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved

 Ambalajlarımız: 15.kg 20.kg 25.kg. Ambalajlarda.

Isıya Dayanıklı Boya Renk     Mat görünümlü metalik gümüş gri ve siyah
Isıya Dayanıklı Boya  Parlaklık     Yarı Mmat, Mat veya Parlak
Bağlayıcı Madde       Sentetik ve Silikon Reçine Esaslı
Isıya Dayanıklı Boya  Yoğunluk     1.30 – 1.45 r/cm3 (Renklere göre değişir) DIN 53 757
Isıya Dayanıklı Boya  Solid Miktarı    %52 – %58 Ağırlıkça (Renklere göre değişir) DIN 53     216
Kuru Film Kalınlığı     30 Mikron
Teorik Kaplama Kapasitesi      10,8 m2 / lt
Isıya Dayanıklı Boya  Viskozitesi     50 + 15 sn/20°c (DIN 4 Akış kalıbıyla) DIN 53 211
Uygulama Isı Limitleri      5 – 80 derece
Isıya Dayanıklı Boya  İnceltici      Silikon tineri ile veya Rabıt Tineri ile
Isı Mukavemeti      600°c (    İstenildiğinde derece yükseltilir.)
Isıya Dayanıklı Boya  Depolama Süresi      12 Ay
Isıya Dayanıklı Boya  Kuruma Süresi       İlk kuruma : 1-2 saat
İkinci kat tatbikatı: 2 saat
Tam kuruma : 24 saat
Yanmaz Yüzey Hazırlama     Yüzeye Sa. 3 mertebesinde kumlama yapılmaktadır.