P-4001 Kaydırmaz Zemin Kaplaması

Polymex-4001-Kaydırmaz Zemin Kaplaması -Çift komponentli, solventsiz renkli şeffaf poliüretan esaslı, nem düşürücü özelliği olan poliüretan kaydırmaz zemin kaplamasıdır.

TANIM
Polymex-4001-Kaydırmaz Zemin Kaplaması -Çift komponentli, solventsiz renkli şeffaf poliüretan esaslı, nem düşürücü özelliği olan poliüretan kaydırmaz zemin kaplamasıdır.Farklı mikronlarda ki silis kumu veya agrega ile karıştırılarak kullanılan standart zeminlere göre mukavemeti daha yüksek yapışma gücü olan poliüretan kaydırmaz zemin malzemesidir.

KULLANIM YERİ
Polymex-4001-Kaydırmaz Zemin Kaplaması  her tip kuru betonda; %50–55 (GANN cihazı ölçüm değeri) oranındaki nemi, aderansda sorun yaratmayacak nem oranlarına (%30–35 Gann Cihazı ölçüm değeri) indirme işleminde kullanılır.Her türlü beton ve çimento esaslı gözenekli yapılara derinlemesine nüfuz ederek gözenekleri tıkar ve nemli ortamlarda alttan gelecek nemin etkisini azaltır.Özellikle beton şap ile kapatılamayacak ,darbe görmüş çukurlu zeminler, çatlak zeminler,yüksek mukavemet isteyen çukurlaşmış zeminlerde çok iyi verim alınmaktadır.

AVANTAJLARI
Polymex-4001-Kaydırmaz Zemin Kaplaması  18-24 saat içinde trafiğe açılabilir.
Kolay ve noktasal uygulanabilmektedir.
-20 °C ile +120 °C arasında deformasyona uğramaz.
İş gücü kaybını önlemektedir.
Darbe direnci yüksektir.
İstenilen renkte uygulama yapılabilmektedir.
Alttan ısıtmalı zeminlerde rahatlıkla uygulanabilir.
Kumlanmayı önler, yüzeyi sağlamlaştırır.
Yapışma kuvvetlerini arttırır.
Beton içine penetrasyon kabiliyeti yüksektir.
Beton gözeneklerini doldurarak alttan ve üstten gelecek neme karşı bariyer oluşturabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renk : I. Komp Renkli şeffaf , II. Komp kahverengi
Yoğunluk(20 ºC,gr/cm³) :1,1–1,2
Katı Madde :. %100
Kullanma oranı : I. KOMP+II KOMP= 12+4
Kullanma Süresi : Karıştırıldıktan sonra 30-45 dak içinde kullanılmalı
İlk Kuruma (20 ºC,saat) :2-3
Sertleşeme Süresi(Saat) : 24

Bu değerler tipik değerler olup sapmalar olabilir.

UYGULAMA NEM KAYNAKLARI İç Kaynaklı Nem

Polymex-4001-Kaydırmaz Zemin Kaplaması  Normalde beton, harç ve şap üretiminde çimento için gerekli kimyasal reaksiyon su ihtiyacı kullanılan çimentonun %20-30’u arasındadır. Fakat uygulamada işlenebilirlik sağlamak için çimentonun %50-100’ü arasında su kullanılır. Bu kullanılan fazla suyun betondan uzaklaşması ortam nemine ve sıcaklığa bağlıdır. Yeni dökülmüş beton, şap nihai mukavemetinin büyük bir çoğunluğunu 28 günde tamamlar iken Polymex-4001-Kaydırmaz Zemin Kaplaması  bir gün sonra kullanıma açılabilinir.

Dış Kaynaklı Nem
Yapıların nemli toprak üstünde bulunması, yağmura ve akan sulara maruz kalması dış kaynaklı nem sebebi olabilir Polymex-4001-Kaydırmaz Zemin Kaplaması . kaydırmaz zemin kaplaması dış kaynaklı nem sebeplerine karşı dayanıklıdır

Yüzey Hazırlama
Nem problemi olan her türlü beton zeminde POLYMEX  BETON ASTARI uygulanır ve betondaki nem ile reaksiyona girerek nem oranını düşürür ve aynı zamanda kumlanmayı önleyerek beton yüzeyini sağlamlaştırır.
İPOLYMEX  BETON ASTAR uygulama yapılacak yüzeye sürülmelidir. Yüzeyde yağ, vaks, gres, su iticiler, toz, tutunmamış serbest parçalar ve beton kür malzemesi olmamalı.

Karıştırma
Polymex-4001-Kaydırmaz Zemin Kaplaması  çift komponentli olup A:B-12:4 (ağırlık) oranlarında karıştırılarak çift Komponentli poliüretan sistemlerde tavsiye edilen karışım oranlarında A ve B komponentlerinin homojen karışımı maksimum performans açısından çok önemlidir.Önce A komponenti karıştırılarak çökme varsa homojen hale getirilir..A komponentinin içine B komponenti dökülür. 200-300 dvr/dak bir karıştırıcı ile minimum 3 dakika karıştırılır.Ambalaj çeperleri ve dip tarafları karıştırıcı kanatları ve mala ile iyice sıyrılır. Zeminin durumuna göre farklı mikronlarda silis kumu veya agrega ile karıştırılır hasarlı zemine uygulanacak hale getirilir.