P-886 Laminasyonlu Solventsiz Epoksi Astar

Ürün Tanımı: 

Polymex-886-  İki bileşenli, düşük viskoziteli, Solvent İçermeyen Laminasyonlu Epoksi Reçine Astarı.

Kullanım Alanları

– Beton yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi harçların astarlanmasında

– Normal ve çok emici yüzeylerde

– Tüm Epoksi ve Poliüretan zemin kaplamalarından önce astar olarak

– Epoksi esaslı tesviye harçları ve harç kaplamalar için bağlayıcı olarak

Özellikleri ve Avantajları

Düşük viskozitelidir

İyi penetrasyon özelliğine sahiptir

Yüksek yapışma dayanımına sahiptir

Solvent içermez

Uygulaması kolaydır

Katlararası bekleme süreleri kısadır

Çok amaçlıdır

Dış mekanlarda da kullanılabilir

Uygulama Detayları:

Yüzey Kalitesi Solventsiz Epoksi Astar Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm²), çekme dayanımı (pull off) en az 1.5 N/mm² olmalıdır.

Yüzey Hazırlığı Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak amacıyla uygun yöntemler kullanılarak temizlenmiş olmalı.

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı En az +7°C en fazla. +35°C

Uygulama Talimatları

Karıştırma B bileşeni A bileşenine eklendikten sonra düşük hızlı, elektrikli bir karıştırıcı (en

fazla 400 dev./dak.) ile homojen bir renk elde edene kadar 3-4 dakika karıştırınız.

Uygulama Metodu / Ekipmanlar

P-886-Laminasyonlu Solventsiz Epoksi Astar : Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. Polymex-886- fırça, rulo veya gelberi ile uygulanabilir

Temizlik:

Etrafa dökülen ve uygulama ekipmanlarına bulaşan malzeme polymex Temizleme tineri ile temizlenebilir.

Ekipmanların Temizliği Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler Polymex Temizleme Tineri ile temizlenmelidir. Sertleşen harç sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Pota Ömrü (Potlife) 23°C sıcaklıkta yaklaşık ~30 dakika

Temizlenebilme Süresi 23°C sıcaklıkta yaklaşık ~45 dakika

Uygulama Notları / Sınırlamalar

P-886-Laminasyonlu Solventsiz Epoksi Astar Malzemenin sertleşmesini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın altında kullanmayınız. Düşük sıcaklıklar sertleşmeyi yavaşlatacak, yüksek sıcaklıklar ise sertleşmeyi hızlandıracaktır. Pota ömrü de sıcaklıklara bağlı olarak değişecektir.

Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ellere koruyucu krem sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurmalıdır.

0°C’nin altında uzun süre kalırsa üründe kristallenme gözlemlenebilir. Ürün tekrar oda sıcaklığına getirilerek kristalleri çözülürse herhangi bir problem olmadan kullanılabilir.

Doğrudan güneş ışınlarına (UV) bağlı olarak sertleşen üründe renk kayıpları, sararma olabilir.

Kimyasal Yapı Epoksi Reçine Esaslı
Renk Şeffaf Sıvı
Yoğunluk A Bileşen     : 1,10±0,02 ( g / ml )B Bileşen     : 1,03±0,02 ( g / ml )    ( EN ISO 2811-1)

Karışım        : 1,10±0,02 ( g / ml )

Eğilme Mukavemeti ( 7 Gün ) >30 N/mm²                                           ( TS EN 196-1 )
Basınç Mukavemeti ( 7 Gün ) >75 N/mm²                                           ( TS EN 196-1 )
Betona Yapışma Mukavemeti >4 N / mm² ( Betondan Kopma )        ( TS EN 4624 )
Çeliğe Yapışma Mukavemeti >3 N / mm²                                             ( TS EN 4624)
Uygulama Süresi ( 23ºC , % 50 Nem ) 40 dk ( Hava şartlarına göre değişebilir )
Karışım Oranı 2 Birim A : 1 Birim B ( Ağırlıkça )
Tam Mukavemet 7 Gün

Aşağıdaki Tablo, 25 ˚C de 14 günlük kürünü almış ürünün 21 gün boyunca aşağıdaki kimyasallara daldırılması sonucu kütlece % kazancı veya kaybı göstermektedir

Laminasyonlu Solventsiz Epoksi Astar Kimyasal Dayanım Tablosu

 Solventsiz Epoksi Astar Polymex
Saf Su 0,92
Sodyum Hipo Klorit ( % 5,5 ) 0,63
Formaldehit ( % 10,0 ) 0,71
Ethanol ( % 15 ) 1,01
Ethanol ( % 95 ) 4,96
Butil Asetat 4,79
MIBK 6,63
Benzin 0,44
Ksilen 12,60
Sodyum Hidroksit ( % 10 ) 0,62
Laktik Asit ( % 10 ) 0,95
Asetik Asit ( % 10 ) 1,03
Sülfürik Asit ( % 10 ) 0,87
Sülfürik Asit ( % 50 ) 0,30
Hidroklorik Asit ( % 10 ) 0,76
Hidroklorik Asit ( % 37 ) 1,63
Forforik Asit ( % 10 ) 0,82
Nitrik Asit ( % 10 ) 0,91
Amonyak ( % 10 ) 0,58

Solventsiz Epoksi Astar Ambalaj:

15 kg – 20.kg.- 25.kg Takımlar halinde

Depolama Koşulları / Raf ömrü:

Açılmamış ve zarar görmemiş orjinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay

Solventsiz Epoksi Astar Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir

Yerel Sınırlamalar

Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Solventsiz Epoksi Astar Yasal Notlar

Polymex Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Polymex Yapı Kimyasalları  ‘nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Polymex Yapı Kimyasalları  ‘nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Solventsiz Epoksi Astar Ürünleri, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle  ürünlerini Polymex Yapı Kimyasalları  kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Polymex Yapı Kimyasalları  tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Polymex Yapı Kimyasalları  sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Polymex Yapı Kimyasalları  ’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Polymex Yapı Kimyasalları  ‘ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.