P-887 Geri Dönüşüm Astarı

Polymex-886- İki bileşenli, düşük viskoziteli, Solvent İçermeyen Laminasyonlu Epoksi Reçine Astarı.

Ürün Tanımı: 

Polymex-887- İki bileşenli, düşük viskoziteli, Solventli Akrilik Reçine Esaslı geri dönüşüm astarıdır. Geri dönüşüm astarı

Geri Dönüşüm Astarı Kullanım Alanları

Beton yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi harçların astarlanmasında

Normal ve çok emici yüzeylerde

Tüm Epoksi ve Poliüretan zemin kaplamalarından önce astar olarak

Epoksi esaslı tesviye harçları ve harç kaplamalar için bağlayıcı olarak

Fayanslı yüzeylerde sac,beton ,ahşap,kalebodur riskli yerlerde mutlaka kullanılmalıdır.

P-887-Özellikleri ve Avantajları

Düşük viskozitelidir İyi penetrasyon özelliğine sahiptir  Yüksek yapışma dayanımına sahiptir Solventlidir  zemine tutunması sağlamdır Uygulaması kolaydır Katlararası bekleme süreleri kısadır Çok amaçlıdır Dış mekanlarda da kullanılabilir

Uygulama Detayları:

P-887-Yüzey Kalitesi : İki bileşenli karışım 3/1 Solventsizli Akrilik Astar Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm²), çekme dayanımı (pull off) en az 1.5 N/mm² olmalıdır.

Yüzey Hazırlığı Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak amacıyla uygun yöntemler kullanılarak temizlenmiş olmalı.

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı En az +4°C en fazla. +35°C

Uygulama Talimatları

Karıştırma B bileşeni A bileşenine eklendikten sonra düşük hızlı, elektrikli bir karıştırıcı (en

fazla 400 dev./dak.) ile homojen bir renk elde edene kadar 3-4 dakika karıştırınız.

Uygulama Metodu / Ekipmanlar

 P-887-Geri dönüşüm astarı Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. Polymex-887- fırça, rulo veya gelberi ile uygulanabilir

Temizlik:

Etrafa dökülen ve uygulama ekipmanlarına bulaşan malzeme polymex Temizleme tineri ile temizlenebilir.

Ekipmanların Temizliği Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler Polymex Temizleme Tineri ile temizlenmelidir. Sertleşen harç sadece mekanik olarak temizlenebilir. P-887-Geri dönüşüm astarı

Pota Ömrü (Potlife) 23°C sıcaklıkta yaklaşık ~3,saat

Temizlenebilme Süresi 23°C sıcaklıkta yaklaşık ~3,saat

Uygulama Notları / Sınırlamalar

P-887-Geri dönüşüm astarı Malzemenin sertleşmesini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın altında kullanmayınız. Düşük sıcaklıklar sertleşmeyi yavaşlatacak, yüksek sıcaklıklar ise sertleşmeyi hızlandıracaktır. Pota ömrü de sıcaklıklara bağlı olarak değişecektir.

Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ellere koruyucu krem sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurmalıdır.

0°C’nin altında uzun süre kalırsa üründe kristallenme gözlemlenebilir. Ürün tekrar oda sıcaklığına getirilerek kristalleri çözülürse herhangi bir problem olmadan kullanılabilir.

Doğrudan güneş ışınlarına (UV) bağlı olarak sertleşen üründe renk kayıpları, sararma olabilir.

Kimyasal Yapı Akrilik Reçine Geri dönüşüm astarı
Renk Şeffaf  Saydam Sıvı
Yoğunluk A Bileşen     : 1,10±0,02 ( g / ml )

B Bileşen     : 1,03±0,02 ( g / ml )    ( EN ISO 2811-1)

Karışım        : 1,10±0,02 ( g / ml )

Eğilme Mukavemeti ( 7 Gün ) >30 N/mm²                                           ( TS EN 196-1 )
Basınç Mukavemeti ( 7 Gün ) >75 N/mm²                                           ( TS EN 196-1 )
Betona Yapışma Mukavemeti >4 N / mm² ( Betondan Kopma )        ( TS EN 4624 )
Çeliğe Yapışma Mukavemeti >3 N / mm²                                             ( TS EN 4624)
Uygulama Süresi ( 23ºC , % 50 Nem ) 40 dk ( Hava şartlarına göre değişebilir )
Karışım Oranı 2 Birim A : 1 Birim B ( Ağırlıkça )
Tam Mukavemet 7 Gün

Aşağıdaki Tablo, 25 ˚C de 14 günlük kürünü almış ürünün 21 gün boyunca aşağıdaki kimyasallara daldırılması sonucu kütlece % kazancı veya kaybı göstermektedir

P-887-Geri dönüşüm astarı Astar Kimyasal Dayanım Tablosu

887Geri dönüşüm astarı Polymex
Saf Su 0,92
Sodyum Hipo Klorit ( % 5,5 ) 0,63
Formaldehit ( % 10,0 ) 0,71
Ethanol ( % 15 ) 1,01
Ethanol ( % 95 ) 4,96
Butil Asetat 4,79
MIBK 6,63
Benzin 0,44
Ksilen 12,60
Sodyum Hidroksit ( % 10 ) 0,62
Laktik Asit ( % 10 ) 0,95
Asetik Asit ( % 10 ) 1,03
Sülfürik Asit ( % 10 ) 0,87
Sülfürik Asit ( % 50 ) 0,30
Hidroklorik Asit ( % 10 ) 0,76
Hidroklorik Asit ( % 37 ) 1,63
Forforik Asit ( % 10 ) 0,82
Nitrik Asit ( % 10 ) 0,91
Amonyak ( % 10 ) 0,58

15 kg – 20.kg.- 25.kg Takımlar halinde

Depolama Koşulları / Raf ömrü:

Açılmamış ve zarar görmemiş orjinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay

P-887-Geri dönüşüm astarı Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir

Yerel Sınırlamalar

Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

P-887-Geri dönüşüm astarı Yasal Notlar

Polymex Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Polymex Yapı Kimyasalları  ‘nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Polymex Yapı Kimyasalları  ‘nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. P-887-Geri dönüşüm astarı Ürünleri, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle  ürünlerini Polymex Yapı Kimyasalları  kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Polymex Yapı Kimyasalları  tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Polymex Yapı Kimyasalları  sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Polymex Yapı Kimyasalları  ’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Polymex Yapı Kimyasalları  ‘ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Polymex 5026 Yanmaz Epoksi zemin kaplaması

Beton zeminler için 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 mm kalınlığında renkli ve yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü endüstriyel kullanım amaçlı Vinil Ester Bazlı Yanmaz Solventsiz Epoxy zemin kaplama malzemesidir.

POLYMEX 5024 TEK BİLEŞENLİ ŞEFFAF UV ALİFATİK AGREGA BAĞLAYICISI 1 K

Tek komponentli, şeffaf, solvent içermeyen, %100 alifatik (sararmaz), poliüretan esaslı, havadaki nem ile kürlenen, kullanımı çok kolay taş zemin ler için özel formüle edilmiş ( Parlak veya Mat ) agrega çakıl taş granül bağlayıcı reçinedir.

Polymex 5035 Şeffaf Epoksi Reçine

Uv Epoksi Reçine Üç Boyutlu Zemin kaplama Sistemi ; Epoksi Esaslı, iki bileşenli, solventsiz şeffaf, hızlı kürlenen, UV dayanımlı, son kat kaplama ve şeffaf epoksi döküm malzemesidir malzemesidir

Polymex 1004 Poliüretan Su İzolasyon Malzemesi

Polymex-1004; İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. iki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kürlenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır.

9003 Akrilik Sonkat Zemin Boyası

P-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Mükemmel kapatıcılık ve bağdaşma özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kolay uygulanır.

9002 Akrilik Cushion (Esnek) Kaplaması

P-9002-CUSHİON Özel Granülimetrik kauçuk ve %100 yüksek performanslı Latex bağlayıcı içeren pigmentsiz spor sahası altyapı malzemesidir.