P-2018 Poliüretan Esaslı İki Bileşenli Solventli BoyaUV Dayanıklı Boyalar

Tanım: 

Polymex-2018-poliüretan esaslı , iki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içeren, UV dayanımlı, alifatik özelliğe sahip ve mat görünümlü yüzey sağlayan, kendinden yayılan son kat boyadır. İçeriğinde düşük miktarda VOC olduğundan; çevreci bir üründür. UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat Boyası

Kullanım Yerleri
· İç ve dış mekânlarda,
· Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde,
· Düzgün veya kumla köreltilmiş yüzey uygulamalarında mat bitirişle son kat elde etmek amacıyla kullanılır
· Hastane, laboratuvar ve steril odalar gibi yüksek hijyen düzeyi istenen alanlarda,
· Anaokulları ve yaşlı bakım evlerinde,
· Açık ve kapalı yüzme havuzlarında,
mat görünümlü son kat boya ve kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Avantajları:
· Düşük viskozitelidir.
· Çok yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
· Düşük miktarda VOC içerdiğinden; çevreci bir malzemedir.
· Mükemmel penetrasyon özelliği vardır.
· Sert elastik bir yapıya sahiptir.
· Uygulaması, temizliği ve bakımı kolaydır.
· Yüksek UV dayanımına sahiptir.
· Yüzeyde mat bir görünüm sağlar.
· Hijyenik ve anti-bakteriyeldir.
· Mekanik yüklere, aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Görünüm
Karışım (A + B bileşeni) : Ral Renkleri

Kimyasal Yapı: UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat Boyası
A Bileşeni : Poliüretan Reçine B Bileşeni : Poliüretan Sertleştirici

Teknik Özellikler
Tüm teknik değerler +23⁰C’de ve %50 bağıl neme göre hesap edilmiştir. Sıcaklık ve nem oranı
değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

Teknik Özellikler
Yoğunluk Karışım Yoğunluğu     : 1,22 kg/litre (± %3)
Viskozite Karışım          : 1.000-1.100 mPa.s
Shore D Sertliği 7 gün  :      70-80 (ASTM D2240-05)
Karışımdan Sonra Kalan
Kullanım Süresi              : 60  dakika
Tam Kürlenme Süresi    : 7 gün

Yüzey Hazırlığı: UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat Boyası
Uygulama yapılacak yüzeyin basınç dayanımı en az 25 N/mm², zemin betonunun mukavemeti (pull
off) ise en az 1,5 N/mm² olmalıdır. Zemin betonu kürünü almış olmalı ve betonun nem oranı %4’ü
geçmemelidir. Zemin sıcaklığı +8⁰C’den az olmamalı ve yoğuşma noktasının en az +3⁰C üzerinde
olmalıdır. UV Dayanımlı, Alifatik Poliüretan Son Kat Boyası

Yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, boya, yağ ve buna benzer aderansı azaltacak maddelerden
temizlenmelidir. Kuşgözü boşluklar doldurulmalıdır. Yağ emmiş yüzeyler, kimyasal temizlik
malzemeleri ile temizlenmeli; ardından yüzey, su jeti ile bir kez daha temizlenmelidir. Yüzeyde kalan su birikintileri, vakumlu süpürgeler yardımıyla yüzeyden alınmalıdır.

Temizlenen yüzeye, bilyalama, frezeleme, kumlama veya zımparalama gibi mekanik yüzey aşındırma işlemi yapılmalı ve pürüzlü bir yüzey elde edilmelidir. Mekanik temizleme sonrası oluşan toz tabakası, endüstriyel süpürgeler yardımıyla süpürülmelidir.

Yüzey ile ilgili şüphe duyulduğu takdirde deneme uygulaması yapılmalıdır. Islak, yüksek neme sahip veya donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. UV Dayanımlı, Alifatik Poliüretan Son Kat Boyası
Yüzey hazırlığı tamamlanan beton zemin üzerine, uygun olan polymex  astar malzemesi
kullanılarak astarlanıp; epoksi ve/veya poliüretan uygulaması tamamlandıktan sonra UV’ye dayanıklı Polymex-2017 -son kat uygulamasına hazır hale getirilmelidir. Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventli, Renkli, Mat Yüzey Görünüşlü, Kendinden Yayılan, UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat boya

Uygulama koşulları: UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat Boyası
Uygulama esnasında hava sıcaklığı +10⁰C ile +30⁰C arasında olmalıdır. Bağıl nem %80’den fazla
olmamalı ve yüzey sıcaklığı +10⁰C ile +30⁰C arasında olmalıdır. Zemin betonu nem oranı %4’ü
geçmemelidir. Zemin sıcaklığı +8⁰C’den az olmamalı ve yoğuşma noktasının en az +3⁰C üzerinde
olmalıdır. UV Dayanımlı, Alifatik Poliüretan Son Kat Boyası
Uygulama yapılacak olan yüzey, önceden uygun olan polymex astar ve ardından polymex epoksi
ve/veya poliüretan kaplama malzemesiyle kaplanmış olmalıdır. Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventli, Renkli, Mat Yüzey Görünüşlü, Kendinden Yayılan, UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat boya

Karışımın Hazırlanması
Karıştırma işlemine geçmeden önce malzeme sıcaklıklarının +15⁰C ile +25⁰C arasında olduğundan
emin olunmalıdır. A bileşeni ayrı olarak düşük devirli karıştırıcı ile homojen hale gelinceye kadar
makul bir süre karıştırılır. Daha sonra B bileşeni, A bileşenine eklenerek homojen bir karışım elde
edilene kadar (ortalama 4 dakika) düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılır.
Olası karışım hatalarının önüne geçebilmek amacıyla, karışımın son hali temiz ve uygun bir kaba
konularak son kez kısa süre ile düşük devirde karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

Uygulama Detayları
Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventli, Renkli, Mat Yüzey Görünüşlü, Kendinden Yayılan, UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat boya :Yukarıda belirtilen ideal yüzey ve hava şartlarına uygun olmak kaydı ile; +10⁰C’nin altı, +30⁰C’nin üzerindeki hava şatlarında, yağışlı ve/veya rüzgarlı havalarda uygulamayapılmamalıdır. Gerekli durumlarda ısıtıcılar yardımı ile ortam ve zemin sıcaklığı ideal halegetirilmelidir. Nem çıkışı olan yüzeylerde kullanılmamalıdır.

UV Dayanımlı, Alifatik Poliüretan Son Kat Boyası Karışımı tamamlanan Polymex-2017-yüzeye rulo fırça yardımıyla uygulanır. Yüzeyi tamamenkaplayan, gözeneksiz bir kat oluştuğundan emin olunmalıdır. Ek yeri izlerini en aza indirmek için ekyerlerinin, uygulanırken henüz kurumamış olmasına dikkat edilmelidir ve yüzey iyice taranmalıdır.

Doğru ve kesin renk eşleşmesi için, her alanda aynı üretim/seri numaralı Polymex-2017kullanıldığından emin olunmalıdır.Isıtma ihtiyacı duyulduğu takdirde; gaz, yağ, parafin veya benzer fosil yakıtlı ısıtıcılarkullanılmamalıdır. Bu maddeler, yüzey görünümünü etkileyebilecek olan; CO₂ ve H₂O su buharınıyüksek miktarda üretirler. O yüzden sadece elektrikli, ılık hava üfleyen ısıtıcı sistemler kullanınız.

Ortalama +20⁰C’de, karışım maksimum 60 dakikada tüketilmelidir. Katlar arası bekleme süresi,
+20⁰C’de en az 10 saat, en fazla 48 saattir. 48 saatten daha fazla beklenmişse, yüzey zımpara ile
pürüzlendirilmelidir. Tam kürlenerek mekanik ve kimyasal dayanımına minimum 7 günde ulaşır.
Poliüretan reçine esaslı ürünlerin kürleşme süreleri, iklim şartlarına bağlı olarak değişmektedir.
Kimyasal reaksiyon süresi ve yine buna bağlı olarak çalışma süresi de değişmektedir. Dolayısıyla
uygulama esnasında bu ayrıntılara dikkat edilmelidir. Düşük sıcaklık koşullarında kimyasal reaksiyonyavaşlar. Bu durum da kullanım süresini, malzeme üzerinin kaplanabilme süresini ve çalışma süresiniuzatır.

Kaplama uygulaması tamamlandıktan sonra en az 24 saat zemin, su ile direkt temastankorunmalıdır. Aksi takdirde, suyun temas ettiği bölgede karbonatlaşma ve yumuşama meydana gelirve bu da, kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olur. Böyle bir durum gerçekleştiği takdirde,kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yeniden uygulama yapılmalıdır.

Polymex-2018-‘nin uygulandıktan sonra kullanıma açılan yüzey görüntüsünün korunabilmesi
için, üzerine dökülen parçacıklar hemen temizlenmeli; yüzey temizleme makineleri, döner fırça,
yüksek basınçlı yıkayıcı, vakumlu süpürgeler ve uygun temizleme ve cila malzemeleri kullanılarak
düzenli olarak temizlenmelidir. UV Dayanımlı, Alifatik Poliüretan Son Kat Boyası
Polymex-2018 -Epoksi ve poliüretan esaslı zemin sistemleri, uzman uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır.

Ekipman Temizliği
Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar çözücü ile temizlenmelidir. Kürleşmiş malzeme sadece
mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

Sarfiyat
0,250,gram  ve  1,22 kg/m²’dir.
*Düşük sıcaklık koşullarında viskozite yükseldiğinden sarfiyat da artabilir.

Ambalaj
A Bileşeni : 20 kg. net – B Bileşeni : 4 kg. net
Toplam Set : 24 kg. net – Toplam Set : 26,55 kg. brüt

Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak, +5⁰C ile +30⁰C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük yüklenmemelidir.

Raf Ömrü
Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren A bileşeni için 12 ay, B bileşeni
için 9 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünlerin, uygun depolama koşullarında saklanarak en geç 1
hafta içerisinde tüketilmesi gerekmektedir.

Güvenlik Önlemleri
Polymex-2018- UV Dayanımlı, Alifatik Poliüretan Son Kat Boyası  Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkisi vardır. Bu sebeple göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır.

Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (SDS) başvurulmalıdır. Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solventli, Renkli, Mat Yüzey Görünüşlü, Kendinden Yayılan, UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat boya

Sorumluluk
Polymex markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumlu olup; sunduğu tüm verileri pratik
ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı
haricinde sorumlu tutulamaz.

Yasal Notlar: UV Dayanımlı, Alifatik Son Kat Boyası
polymex markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve
polymex  tavsiyelerine uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, polymex ‘ın bilgi ve
tecrübeleri istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyleri
birçok fark arz edebilir. Polymex markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda
uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca polymex tarafından ticari faktörler ile
uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı
takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden polymex  sorumlu tutulamaz.
Uygulamacı/Kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili testleri yapmak zorundadır. polymex
markalı ürünlerinin özelliklerinde değişiklik yapabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları
gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında; satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar
esastır. UV Dayanımlı, Alifatik Poliüretan Son Kat Boyası

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.